Har det noen effekt?

Måling forbindes gjerne med kalde tall, harde fakta og økonomiske bunnlinjer. Hvordan kan vi måle effekten av arbeid med sosialt entreprenørskap? Er det i det hele tatt mulig? Vi mener JA. Med to streker under svaret og enkeltmennesket i fokus.

Måling av effekt er veldig viktig for sosiale entreprenører. Den økonomiske bunnlinjen er viktig for at en virksomhet skal være levedyktig over tid. For sosiale entreprenører havner stort sett det økonomiske fokuset bak den sosiale effekten – ofte omtalt som den doble bunnlinjen. Den økonomiske bunnlinjen har en enkel formel og gir to streker under svaret, uansett om det har positiv eller negativ verdi. På Samfunnssentralen jobber vi daglig med begge bunnlinjene. Begge deler er utfordrende, men måling av den sosiale effekten må til en viss grad tilpasses hver enkelt bedrift.

Så – hvordan kan vi måle den sosiale effekten? Det finnes ulike formler som brukes for å måle sosial effekt. Samfunnsøkonomiske rapporter er utbredt i både privat og offentlig sektor. Disse rapportene er viktige, men veldig omfattende og ofte litt overordnede. Hos oss på Samfunnssentralen er historiene viktige. Historiene er konkrete eksempler, de er enkle å relatere seg til på ulike vis og ikke minst – de rører oss i hjerte og i magen. Vi samler historier hele tiden. Endring og effekt skjer hos enkeltmennesket som er direkte involvert, men ringvirkningene er ofte store.

Vi har hentet fram eksempler på hverdagshistorier fra tre av våre sosiale entreprenører som sier litt om den brede effekten disse virksomhetene skaper i hverdagen.

Jente med tidligere ruserfaring, 22 år:
« .. I Ville Veier har jeg lært at jeg er god nok akkurat slik som jeg er, og at jeg kan få til akkurat det jeg vil. Og at alt ikke alltid må være perfekt. Jeg har utviklet meg veldig mentalt og blitt kvitt mange sperrer. Jeg har fått en ny livskvalitet av at jeg føler at jeg mestrer noe bra!»

Ville Veier

«Kjør for livet (KFL) var utrolig viktig for min sønn, han fikk en boost i livet sitt ved å delta på KFL klubb. Han fikk troen på seg selv gjennom mestring og det å være en del av et team. Veilederne så ham, å bli sett var ikke noe han var vant til. Han ble fulgt godt opp av veilederne. Familien har fremdeles rapportene som ble skrevet den gangen. Utrolig glad for at han fikk den muligheten, og kan ikke skryte nok av Kjør for Livet».

Kjør for livet

På nettverksmøte kom historie om beboer som har vært veldig isolert og deprimert. I kartleggingen fant aktivitetsdoktor ut at hun likte trekkspillmusikk. Han koblet henne med en annen beboer som også likte trekkspillmusikk og spiller det ennå. Nå er de blitt bestevenner og møtes daglig på rommet til den ene og har jamsession. Han har invitert henne med ut å spise (i spisesalen med de andre) og nå sitter de sammen ved samme bord og er veldig fornøyde.

Aktivitetsdosetten