En sosiale entreprenørs reise

Lone Koldby og Aktivitetsdosetten var den første sosiale entreprenøren som flyttet inn på Samfunnssentralen. Her deler hun noen tanker og erfaringer fra gründerlivet.

Min reise til å bli sosial entreprenør begynte mer atypisk enn de fleste andre entreprenører. Jeg har aldri solgt saft, vært elevrådsformann, eller noen gang trodd at jeg skulle starte min egen bedrift. Jeg var ganske sjenert som barn, likte ikke å være i sentrum eller stå på en scene. Men det jeg hadde var et sterkt rettferdighetsprinsipp.

Jeg er vokst opp i Århus i en trygg familie, etter 2 år på kunstakademiet valgte jeg til slutt å utdanne meg til fysioterapeut.

I 2000 kom jeg til Stavanger for å besøke en venninne. Jeg likte meg så godt i byen at jeg besluttet å søke jobb. Jeg begynte i aktivitetsavdelingen på Øyane sykehjem og var der i 12 år. Her fikk jeg lov å være intreprenør og gjennomførte mange spennende prosjekter som alle handlet om å få mer kvalitet i tjenesten for ansatte og beboere.

I 2008 da Stavanger var kulturhovedstad drev jeg et prosjekt i samarbeid med 2 skoler og en barnehage. Sammen malte vi bilder og fortalte historier på tvers av generasjonene. Det var her jeg så at mange beboere på sykehjemmet hadde lyst å prøve nye ting. Mange hadde mye å bidra med dersom de fikk anledning til det.

Jeg så, at for å få til en individuell og mer meningsfull hverdag for beboerne måtte aktivitetene settes i system. Mange av de aktivitetene som foregikk skjedde sporadisk og var avhengig av ildsjeler. Planlagte aktiviteter ble ofte prioritert vekk på grunn av travelhet.

Jeg tenkte: Kan man ikke lage en aktivitetsdosett? Lik en medisindosett, men med aktiviteter som er tilpasset for den enkelte? Det er jo ikke sikkert alle liker trekkspill og bingo.

Ved å sette dette i system skulle det ikke kunne prioriteres vekk, men bli like viktig som å gi medisin.

Vi jobbet i en tverrfaglig gruppe og fikk litt støtte fra Stavanger kommune til å teste ut idéen. Etterhvert fikk metoden mer oppmerksomhet, og jeg var rundt og fortalte på konferanser, sykehjem, i helsedirektoratet med mer.

I de etterfølgende år delte jeg erfaringer og metode med de som ville lytte. Jeg var også leder for et prosjekt med helsedirektoratet og utviklet en aktivitetskoffert (fysisk og digitalt) samt startet opp Stavangers eldresatsing Leve Hele Livet. Parallelt holdt jeg foredrag og fant ut jeg måtte starte et enkeltpersonsforetak. Jeg fulgte et par av Skape sine kurser og det var nyttig å få hjelp og veiledning.

I 2013 ble jeg nominert som årets sosiale entreprenør hos FERD SE, et investeringsfirma som hjelper sosiale entreprenører med å nå sine mål. Et råd jeg fikk av dem var å omgjøre enkeltpersonforetaket til et ideelt AS.

Senere samme år ble jeg kontaktet av Ashoka, en internasjonal organisasjon for sosiale entreprenører, og etter en lang og grundig prosess ble jeg høsten 2013 utnevnt som Ashoka Fellow.

Med utmerkelsen fulgte et treårig stipend, og jeg sa opp min faste jobb. Det neste året satt jeg på hjemmekontor og gnikket på en forretningsplan. En av mine rådgivere sa: Nå må du komme deg ut i markedet. Det blir først klart når du kommer ut og gjør en masse feil! Jeg synes det var nifst og var redd for å gå ut med et uferdig produkt. Sett i bakspeilet hadde han naturligvis rett. Det er først når du får satt planen din ut i livet at du ser hvordan det virker.

Investeringsselskapet TD Veen tok kontakt med meg i 2014, og i 2015 var jeg så heldig å bli invitert inn i TD Veens Samfunnssentralen. Vi var 3 lokale sosiale entreprenørselskaper til å begynne med. Presenter, Tillitsperson og Aktivitetsdosetten. Det var utrolig kjekt å få «kolleger» og ha noen å sparre med. Etterhvert har fler kommet med på laget. Engasjerte folk som brenner for deres idé og med støtte og hjelp fra TD Veen blir det muliggjort.

De siste årene har det vært en bratt læringskurve! Det er de utroligste ting man må lære seg når man driver et selskap. Regnskap, balanse, mva, CRM, AGA, GDPR, kalkyler og mye mer.

Inn imellom er det ensomt. Man kan tvile på seg selv, kommer idéen ut, klarer man å stå i det når motgangen kommer? Da er det godt å være en del av fellesskapet på Samfunnssentralen, der feirer vi hverandres seire og gir støtte når det røyner på. Samfunnssentralen har ikke bare bidratt med økonomisk støtte, men har også kunnet tilby fagkunnskap og kompetanse som har vært til uvurderlig støtte og hjelp. Dette har bidratt til at Aktivitetsdosetten er et bærekraftig selskap.

Er du interessert i råd:

Du må ha en god idé og du må brenne for den.

Ikke bruk for lang tid før du tester ut idéen din. Kom i gang!

Ta sjansen og ikke bli engstelig.

Ps. Alt tar lengre tid enn du tror.