Bli en sosial entreprenør

Har du en smart idé, et sterkt engasjement og en god forretningsplan? Fortell oss om det!

Hva er en sosial entreprenør?
Det finnes mange definisjoner på sosialt entreprenørskap. Felles for de fleste er at det dreier seg om å løse utfordringer i samfunnet på en ny måte, ved hjelp av metoder vi vanligvis finner i forretningslivet. Løsningen gagner gjerne en tredjepart som ikke er direkte involvert. Sosiale entreprenører finnes i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Våre sosiale entreprenører
TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen tre områder: inkludering, bærekraftig mat og sirkulære verdikjeder. Alle de sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen er i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste.

Samarbeidet mellom den sosiale entreprenøren og TD Veen består i at han eller hun blir en del av vårt kontorfellesskap 1-3 år. Entreprenøren bidrar til fellesskapet, både sosialt og med kunnskap, gjennom hele perioden. Tilbake får han eller hun veiledning, kompetanse og sparring fra både TD Veen og de andre sosiale entreprenørene. TD Veen bidrar også økonomisk i prosjektet entreprenøren jobber med.

Hvordan kan du bli en av våre sosial entreprenører?
Først av alt, sjekk at du oppfyller kriteriene våre.

Send så utfylt søknadsskjema, med en kort beskrivelse av ideen din. Send også forretningsplanen din til anja@samfunnssentralen.no. Det neste som skjer er at du hører fra oss, i første omgang med en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din. Er ideen interessant for en plass hos oss, tar vi kontakt på telefon eller e-post. Dette kan ta opp til 6 uker. Da avtaler vi prosessen videre, basert på dine planer og vår kapasitet. Lykke til!