Samfunnssentralen

Løsningen er god først når den også lønner seg for noen andre.

Sosialt entreprenørskap er en voksende muskel for å løse utfordringer i samfunnet – i Norge, og i resten av verden. På Samfunnssentralen i Stavanger møter du engasjerte prosjekteiere som har funnet en bærekraftig løsning på et samfunnsproblem innen områdene inkludering, bærekraftig mat og sirkulære verdikjeder.

Miljøet
Alle de sosiale entreprenørene våre er i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste. Så lenge de sitter på Samfunnssentralen har de først og fremst gleden og nytten av å være en del av et sosialt og faglig fellesskap, et fellesskap alle forventes å ta del i. Hver enkelt får også sparring, veiledning og oppfølging fra TD Veen, samt noe økonomisk drahjelp. Målet er at våre sosiale entreprenører er i stand til å klare seg økonomisk i minimum to år etter at de forlater huset. Spennende, relevante arrangementer innen sosialt entreprenørskap er en svært viktig del av tilbudet på huset, både for de sosiale entreprenørene og for andre interesserte.

TD Veen
TD Veen er investeringsselskapet bak Samfunnssentralen, i direkte og overført betydning. TD Veen etablerte Samfunnssentralen i 2015 fordi de ønsket å bidra til bærekraftige løsninger som gagner samfunnet. Siden oppstarten har investeringen vist seg å gi avkastning både på økonomiske og menneskelige bunnlinjer. Samfunnssentralen har fått svært mye oppmerksomhet de siste årene, og blir i dag bedt om å holde foredrag over hele landet. Med andre ord: Samfunnssentralen har bevist sin fortjente plass som et levedyktig miljø og tilbud og en viktig del av TD Veens portefølje.