Våre sosiale entreprenører

Det finnes like mange løsninger som det finnes utfordringer. Minst. Disse er vi ekstra stolte av:
image-1

ViVil

Det norske samfunnet trenger stadig mer frivillig innsats til ulike grupper. For å bidra til å løse denne utfordringen har ViVil utviklet en digital plattform i form av nettside og app. Plattformen gjør det frivillige arbeidet enklere og mer sosialt, for både frivillige og ansatte. ViVil jobber også med en løsning for å koble frivillige mot oppgaver og aktiviteter basert på deres ønsker, interesser og tilgjengelighet. Resultatet er flere og mer engasjerte frivillige til viktige oppgaver, mindre frafall og mindre unødvendig tidsbruk på administrasjon. For oss i Samfunssentralen er det spennende å samarbeide med et teknologiselskap som har en tydelig samfunnsprofil, og som bygger løsninger fra bunnen av. I teknologibransjen er det viktig å være først med en løsning, og dette er gründere som bruker de fleste av døgnets timer til å få bedriften sin opp og fram. ViVils tilstedeværelse på huset har gitt hele miljøet vårt en ordentlig boost!

vivil.no
image-2

Fra Hage til Mage

Barn vokser opp med svært ulike matvaner. Med økt interesse for matlaging og dyrking blir de mer bevisste på hva de spiser og hvor maten kommer fra – kunnskap som kan gi stor helsegevinst senere i livet. Vi så at én måte å formidle denne kunnskapen på, kunne være gjennom et matkultursenter for barn og unge. Sammen med gründer, konseptutvikler og daglig leder Therese etablerte vi derfor Fra Hage til Mage. Therese kastet seg ut i en helt ny verden og har virkelig markert seg gjennom det gode arbeidet Fra Hage til Mage gjør – spesielt i skoler og barnehager og på asylmottak.

frahagetilmage.no
image-3

Iver & Evne

Ren mat er ett av Samfunnssentralens satsingsområder, barn og unge et annet. Iver & Evne hører hjemme begge steder – de utvikler gøyale verktøy som gjør det enklere og morsommere for barn og voksne å lage mat sammen i hverdagen. Målet er å bidra til at alle barn utvikler forståelse for mat og matlaging og innarbeider gode matvaner fra tidlig alder. Gründer Torill og  broren Øyvind utgjør et veldig godt team som tør å tenke de store tankene. De er i startfasen av å utvikle et konsept som kan gi voksne og barn en ny opplevelse av gastronomiens univers, og vi gleder oss til fortsettelsen med Iver & Evne.

iverogevne.no
image-4

Sommerfugleffekten

Silje Marie har opplevd mobbing og ekskludering. Hun har også bak seg 10 år som psykiatrisk pasient. Disse erfaringene resulterte i Sommerfugleeffekten – et tilbud til skoler og helsevesen. Tilbudet består av et undervisningsprogram, samt Silje Marie selv som erfaringsformidler, hvor hun forteller hva som for henne ble konsekvensene av mobbing og antidepressiva. Silje Maries historie er vond, men dessverre ikke unik. Samtidig har hun en helt egen evne til å finne indre styrke til å formidle. Vi i Samfunnssentralen er overbevist om at Silje Marie og daglig leder Inger Lene kan bidra til å hindre at andre havner i samme situasjon.

sommerfugleffekten.no
image-5

Ville Veier

Ville Veier er et tilbud til unge mennesker som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative uttrykksformer som metode, tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring. Gründere og innehavere Tori og Line har gjennom flere år utviklet Ville Veiers konsept, metode og helhetlige fokus, og de gir alle mye av seg selv for å finne den indre styrken hos deltakerne. Kombinasjonen av stort pågangsmot og bred fagkunnskap skiller Ville Veier fra lignende tilbud. I dag arbeider de også med en ny satsing på forebyggende arbeid med ungdom.

ville-veier.com
image-6

U-GO

U-GO er verdens første ledsagerbøyle for svaksynte. Ideen kom til sommeren 2018 da Marianne Hebnes oppdaget verdien U-GO ville gi hennes venn Bjarte. De mest kjente løsningene for ledsaging var: pinne, tau, holde hender eller andre hjemmelagde innretninger. Disse løsningene gir ikke brukeren den stabiliteten han/hun trenger for å føle seg trygg. Marianne innså at verden trengte et egnet verktøy til ledsaging av svaksynte. Gjennom U-GO fikk hennes venn Bjarte oppfylt drømmen om å bestige det velkjente fjellplatået Preikestolen som ligger 604 meter over havet. Ved hjelp av den første prototypen av U-GO navigerte Bjarte seg på utfordrende stier og bratte områder – mens han var trygt knyttet til Marianne som hans ledsager. Produktet er utviklet for svaksynte og blinde og andre som trenger ledsaging. Marianne lagde U-GO for Bjarte. Nå vil hun dele den med resten av verden.

u-go.me
Tidligere sosiale entreprenører på huset
image-1

Aktivitetsdosetten

Ikke alle eldre liker trekkspill og bingo! Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Lone, som står bak Aktivitetsdosetten, var den aller første sosiale entreprenøren som flyttet inn på Samfunnssentralen. Engasjementet og stayerevnen hennes har vært essensiell for at Aktivitetsdosetten har nådd ut til så mange sykehjem i Norge. Lone og Aktivitetsdosetten har også vært svært viktig i oppbyggingen av miljøet på huset. Derfor har hun fremdeles en plass på Samfunnssentralen, selv om hun kom inn dørene for første gang allerede i 2014.

aktivitetsdosetten.no
image-2

Kjør for Livet

Kjør for Livet er et fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Felles for deltakerne er at de ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Action, adrenalin, motor og motorsport fungerer som interessevekkere, og målet er å skape samhold, mestring og engasjement, og gi opplevelsen av å være en del av et team. Kjør for Livet samarbeider tett med skole, barnevern og foreldre, og da vi ble kjent med dem, var de allerede en velfungerende sosial entreprenør i Midt-Norge og på Østlandet. Vårt felles mål ble dermed å bygge opp Kjør for Livet på Vestlandet. Skalering byr på både utfordringer og muligheter, og det ble en interessant reise med mye hard jobbing. Da Kjør for Livet flyttet inn i egne lokaler i Stavanger hadde de fått med seg Aberia på laget som en stor og trygg eier. I dag finnes det Kjør for Livet-klubber over hele Vestlandet.

kjorforlivet.no
image-3

Presenter

I dag står alt for mange mennesker utenfor skole og arbeidsliv. Det finnes mye forskning på hvilke tiltak som er effektive for å redusere dette frafallet, men denne kunnskapen er lite tilgjengelig, sjeldent i bruk og ikke godt nok implementert i praksis, politikk og arbeidsliv. Presenter, med sitt slagord Making sense of sience, gjør denne forskningen mer tilgjengelig og debattert, slik at vi sammen kan ta flere kunnskapsbaserte beslutninger og dermed bli bedre rustet til å løse problemet. Presenter var den andre sosiale entreprenøren som flyttet inn i Samfunnssentralen, og vi hadde en spennende reise sammen. Arbeidet startet med å bygge en digital portal som gjør det enklere for alle å få tilgang til relevant forskningsmateriell, og gründer Randi Wågø Aas imponerte oss med sin kunnskap og sitt pågangsmot. I dag er Presenter organisert som et nettverk, der de som trenger det får tilgang til forskningsbasert kunnskap.

presenter.no
image-4

Tillitsperson

Mange som har behov for tjenester fra det offentlige, har av ulike årsaker vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene. Prosjekt Tillitsperson, som er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger, kurser frivillige til å bli tillitspersoner for disse menneskene. Tillitspersonene bistår tjenestebrukerne med å sikre rettighetene sine og overholde forpliktelsene de har. På denne måten blir samhandlingen mellom brukeren og det offentlige systemet tryggere og mer effektiv. Samfunnssentralen har jobbet sammen med Tillitsperson i tre år for å bygge prosjektet, og vi var aldri i tvil om at dette var noe samfunnet trengte. Den største utfordringen var å bygge en økonomisk modell som kunne bære prosjektet også når de flyttet ut av Samfunnssentralen. Da det formelle samarbeidet var over hadde Tillitsperson finansiering to år fram i tid ­– med bidrag både fra private og offentlige midler.

kirkensbymisjon.no/tillitsperson-stavanger/