Ullandhaug økologiske gård

Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård er med på å  fremme økologisk tenkning. Dette gjøres ved å etablere og utvikle møtesteder og aktiviteter for sosiale, kulturelle og næringsmessige initiativ i forbindelse med dyrking, produksjon og omsetning av økologiske og sunne matvarer i et bærekraftig miljø.

Målet er å etablere gården som et ressurssenter i regionen for økologi, miljøvern og en bærekraftig samfunnsutvikling. For å få til dette jobbes det med å utvikle eiendommen for videre aktiviteter som skal skape en arena for personer, organisasjoner og virksomheter som vil bidra til å støtte og fremme formålet.

I et samarbeid med Attende, NAV og Stavanger kommune driver gården arbeidstrening. Dette er et tilbud med fokus på mestring, basert på en grunnleggende respekt for mennesker som trenger tilrettelegging i arbeidslivet. Målet er å komme seg ut i ordinært eller varige tilrettelagt arbeid.

Gården samarbeider også med Stavanger kommune om formidling som et aktivitetstilbud til barnehager og skoler i kommunen. Siden 2011 har flere tusen barn og unge vært på besøk på gården. Hver vår og høst holder gården kompostkurs for Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommune.

Jordene bidrar også til inntekter fra salg av avlingene som salat, grønnsaker, grønnsaksplanter, blomster og urter til privatperonser gjennom den økologiske dagligvareforretningen Ullandhaug gårdsbutikk. Safteriet AS får rabarbra levert fra gården, og lokale restauranter som er opptatt av økologi og kortreiset råvarer står på kundelisten.

Ullandhaug økologiske gård

ByAuk

ByAuk tar i bruk nytt areal i byen til matproduksjon. Plener som klippes og sjeldent brukes – blir utgangspunktet for mer inkluderende nabolag og en bærekraftig matproduksjon.

ByAuk er et ideelt AS og er organisert som et andelslandbruk. Vi tilbyr innbyggere, kommunale institusjoner og lokalt næringsliv å ta del i hagen vår og høste egne grønnsaker. Hver uke får disse en liste over hva som er klart for å spise. Andelseierne blir invitert ned i hagen hvor de kan ta del i arbeidet, bli kjent med hverandre og få hjelp til innhøsting. Felleskapet vi nærer er utgangspunktet for deling av kunnskap om mat, dyrking og møter på tvers av generasjoner og kulturer.

En grønnsaksproduksjon med et sosialt formål.

I samarbeid med Flyktningtjenesten i Stavanger tilbyr vi flyktninger praksis og felleskap. ByAuk bidrar med en arena hvor de kan bruke sin kompetanse, øve på norsk og være en del av et arbeidslag med dedikerte frivillige. Vi ønsker å være et springbrett ut i ordinært arbeid for denne gruppen.

Behovet for å øke selvforsyningsgraden i Norge har aldri vært større og interessen for en kortreist og ren matproduksjon er stor. ByAuk har ambisjoner om å lage en skalerbar modell på urbant landbruk. En bærekraftig driftsmodell som kan spre seg til andre bydeler og byer, dekke lokale sosiale behov og skape attraktive uteområder som er tilgjengelig for alle.

ByAuk eies og drives av Sven Are Ek og Yngve Sortland.

Kontaktinfo: hei@byauk.no

ByAuk

Fullt Fokus

Fullt Fokus driver sosialt entreprenørskap, rettet mot utsatte barn og unge og deres familier. De jobber i tett samarbeid med Barnevernstjeneste, Kriminalomsorgen og andre instanser.

Fullt Fokus sitt mål er å hindre utenforskap. De ønsker å skape håp, optimisme og motivasjon for fremtiden. Alle har forskjellige utgangspunkt i livet, men Fullt Fokus ønsker å vise ungdommer som kanskje ikke finner veien helt selv, at det finnes løsning for oss alle.

Tiltaket tilpasses ungdommens ønsker og behov. Deres rolle vil være å veilede ungdommene til å oppdage deres hverdagsaktivitet som gir driv og mening.

Teamet ledes av en fagansvarlig som er utdannet barnevernspedagog med lang erfaring fra barnevern og uteseksjon. Hovedveileder og koordinator er pensjonert politi med spesialkompetanse i arbeid mot menneskehandel, offeroppfølging og bekjempelse av kriminelle gjengmiljøer.

Flere i teamet har bakgrunn som eliteutøvere i ulike idretter og lang erfaring som ungdomstrenere og veiledere. Kim Messmer er daglig leder.

Kontakt: kim@fulltfokus.no

ReTuren syverksted

ReTuren er et omsorgsfullt syverksted som hjelper deg å ta vare på det du er glad i. Vi ønsker å begeistre og inspirere gjennom nytenkende reparasjoner, redesign og kurs. Vi finner den beste løsningen for å gi ditt plagg og utstyr lengst mulig levetid. Sammen skal vi bidra til et mer naturvennlig friluftsliv!

Det går en rød tråd av omsorg gjennom alt vårt arbeid.

ReTuren er startet av Stavanger Turistforening og vår omsorg for naturen er stor. Vi har en visjon om sirkularitet og nullsvinn i syverkstedet vårt. Vi bruker bare det som allerede finnes i verden til å reparere med, uten å ødelegge plagg som fungerer. Alle som vil kan donere avlagte turklær og utstyr til oss. Vi bruker donasjonene som reservedeler og redesigner prototyper for salg av restene. Vi tenker alltid enkelhet, funksjon og kvalitet før vi syr.

Vi gir omsorg til plaggene vi får inn ved å vise frem historiene deres. Våre synlige reparasjoner og redesign i samarbeid med kunden øker verdien av plagget for eieren. Alle symaskinene våre er tredd med rød tråd. Det er vår signatur og kommer fra ønsket om å inspirere til reparasjon også når plagget er ute på tur igjen. Vi håper at den røde sømmen skaper stolthet hos eieren, nysgjerrighet hos andre og oppmuntrer til å dele reparasjonshistorien.

Turi Rudningen er prosjektleder for ReTuren og Eleonore Hatfield er kreativ designer. Kaja Raa Storaker jobber med å skalere ReTuren til flere turistforeninger i DNT.

Kontakt: turi@stf.no

Evne og Vilje – Stavanger Røde Kors

Evne og Vilje (E&V) er et nytt prosjekt i Stavanger Røde Kors som jobber med rekruttering av straffedømte inn til næringslivet. Vi ønsker å «flette sammen» de straffedømtes evner med vilje hos bedrifter. E&V ønsker å gi straffedømte håp, og en ny start.

Det er tre faktorer som bør være på plass for at en straffedømt skal komme seg ut av den negative spiralen han eller hun har vært i over tid. Disse faktorene er arbeid, fritid og bolig. Gjennom Røde Kors sin aktivitet Nettverk etter soning (NES), er fritid dekket. I NES møter frivillige deltakere i en 1-1 kobling, samtidig som aktiviteten tilbyr flere fellesaktiviteter som frivillige og deltakere kan bli med på.

Hovedmålet er å få deltakere ut i fast arbeid. Underveis vil det være menge delmål, som å oppleve fellesskap, bli inkludert og sosialt akseptert.

Eldar Vatnaland er prosjektleder.

Kontakt: eldar.vatnaland@redcross.no

Trygg av natur Rogaland

Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring. Gjennom en egenutviklet metodikk innen naturbasert veiledning, har TAN tilbudt livsmestringstiltak direkte til hundrevis av barn og unge på Østlandet, siden stiftelsen i 2016. Effekten er helt klar. Koblingen mellom fellesskap i natur og TANs metodikk styrker deltakernes evne til samspill med andre, mestring av stress og press og evne til å ta selvstendige valg. TAN tilbyr også utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i helsevesenet og oppvekstsektoren, som deler deres visjon om at alle barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur – og kultur. TAN jobber for å spre sin metodikk slik at alle barn og unge skal få oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Fra januar 2021 etablerer Trygg av natur en egen avdeling i Rogaland. Rogalandsavdelingen skal bygges og kvalitetssikres gjennom TANs tette faglige felleskap, men på sikt utgjøre et selvstendig og fullverdig regionalt tilbud. Dette innebærer at etableringen vil basere seg på lokal støtte og samarbeid, og at både kompetanse, aktivitet og økonomi skal bygges og drives her i regionen. Bodil Bay Schultz er lokal prosjektleder for TAN Rogaland, med bakgrunn fra aktivitetsformidling, organisasjonsdrift, frivillighet, friluftsliv og design.

Kontakt: bodil@tryggavnatur.no

Tillitsperson

Mange som har behov for tjenester fra det offentlige, har av ulike årsaker vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene. Tillitsperson, som er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger, kurser frivillige til å bli tillitspersoner for disse menneskene. Tillitspersonene bistår tjenestebrukerne med å sikre rettighetene sine og overholde forpliktelsene de har. På denne måten blir samhandlingen mellom brukeren og det offentlige systemet tryggere og mer effektiv. Samfunnssentralen har jobbet sammen med Tillitsperson i tre år for å bygge prosjektet, og vi var aldri i tvil om at dette var noe samfunnet trengte. Den største utfordringen var å bygge en økonomisk modell som kunne bære prosjektet også når de flyttet ut av Samfunnssentralen. Da det formelle samarbeidet var over hadde Tillitsperson finansiering to år fram i tid ­– med bidrag både fra private og offentlige midler.

Sense of Science

I dag står alt for mange mennesker utenfor skole og arbeidsliv. Det finnes mye forskning på hvilke tiltak som er effektive for å redusere dette frafallet, men denne kunnskapen er lite tilgjengelig, sjeldent i bruk og ikke godt nok implementert i praksis, politikk og arbeidsliv. Sense of science, gjør denne forskningen mer tilgjengelig og debattert, slik at vi sammen kan ta flere kunnskapsbaserte beslutninger og dermed bli bedre rustet til å løse problemet. Sense of science var den andre sosiale entreprenøren som flyttet inn i Samfunnssentralen, og vi hadde en spennende reise sammen. Arbeidet startet med å bygge en digital portal som gjør det enklere for alle å få tilgang til relevant forskningsmateriell, og gründer Randi Wågø Aas imponerte oss med sin kunnskap og sitt pågangsmot. I dag er Sense of science organisert som et nettverk, der de som trenger det får tilgang til forskningsbasert kunnskap.

Drive

Drive er et fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Felles for deltakerne er at de ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Action, adrenalin, motor og motorsport fungerer som interessevekkere, og målet er å skape samhold, mestring og engasjement, og gi opplevelsen av å være en del av et team. Drive samarbeider tett med skole, barnevern og foreldre, og da vi ble kjent med dem, var de allerede en velfungerende sosial entreprenør i Midt-Norge og på Østlandet. Vårt felles mål ble dermed å bygge opp Drive på Vestlandet. Skalering byr på både utfordringer og muligheter, og det ble en interessant reise med mye hard jobbing. I dag finnes det Drive-klubber over hele Vestlandet.

Aktivitetsdosetten

Ikke alle eldre liker trekkspill og bingo! Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Lone, som står bak Aktivitetsdosetten, var den aller første sosiale entreprenøren som flyttet inn på Samfunnssentralen. Engasjementet og stayerevnen hennes har vært essensiell for at Aktivitetsdosetten har nådd ut til så mange sykehjem i Norge. Lone og Aktivitetsdosetten var også svært viktig i oppbyggingen av miljøet på huset.