Drive

Drive er et fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Felles for deltakerne er at de ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Action, adrenalin, motor og motorsport fungerer som interessevekkere, og målet er å skape samhold, mestring og engasjement, og gi opplevelsen av å være en del av […]