Evne og Vilje – Stavanger Røde Kors

Evne og Vilje (E&V) er et nytt prosjekt i Stavanger Røde Kors som jobber med rekruttering av straffedømte inn til næringslivet. Vi ønsker å «flette sammen» de straffedømtes evner med vilje hos bedrifter. E&V ønsker å gi straffedømte håp, og en ny start. Det er tre faktorer som bør være på plass for at en […]