Fra Hage til Mage

Barn vokser opp med svært ulike matvaner. Med økt interesse for matlaging og dyrking blir de mer bevisste på hva de spiser og hvor maten kommer fra – kunnskap som kan gi stor helsegevinst senere i livet. Vi så at én måte å formidle denne kunnskapen på, kunne være gjennom et matkultursenter for barn og […]