Iver & Evne

Ren mat er ett av Samfunnssentralens satsingsområder, barn og unge et annet. Iver & Evne hører hjemme begge steder – de utvikler gøyale verktøy som gjør det enklere og morsommere for barn og voksne å lage mat sammen i hverdagen. Målet er å bidra til at alle barn utvikler forståelse for mat og matlaging og […]