Presenter – Making Sense of Science

I dag står alt for mange mennesker utenfor skole og arbeidsliv. Det finnes mye forskning på hvilke tiltak som er effektive for å redusere dette frafallet, men denne kunnskapen er lite tilgjengelig, sjeldent i bruk og ikke godt nok implementert i praksis, politikk og arbeidsliv. Presenter, med sitt slagord Making sense of sience, gjør denne […]