Tillitsperson

Mange som har behov for tjenester fra det offentlige, har av ulike årsaker vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene. Tillitsperson, som er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger, kurser frivillige til å bli tillitspersoner for disse menneskene. Tillitspersonene bistår tjenestebrukerne med å sikre rettighetene sine og overholde forpliktelsene de har. På denne måten blir samhandlingen […]