Trygg av natur Rogaland

Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring. Gjennom en egenutviklet metodikk innen naturbasert veiledning, har TAN tilbudt livsmestringstiltak direkte til hundrevis av barn og unge på Østlandet, siden stiftelsen i 2016. Effekten er helt klar. Koblingen mellom fellesskap i natur og TANs metodikk styrker deltakernes evne til samspill med andre, […]