Veiviser – Kirkens Bymisjon

Innvandrere utgjør en stadig større andel av befolkningen i kommunene. For noen innvandrere kan språkvansker, ukjent kultur og manglende nettverk føre til at man opplever å være utenfor og ensom. Ved bruk av frivillige medarbeidere, veivisere, ønsker Kirkens Bymisjon å skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskap og være en ressurs i eget […]