Ville Veier

Ville Veier er et tilbud til unge mennesker som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative uttrykksformer som metode, tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring. Gründere og innehavere Tori og Line har gjennom flere år utviklet Ville Veiers konsept, metode og […]