ViVil

Det norske samfunnet trenger stadig mer frivillig innsats til ulike grupper. For å bidra til å løse denne utfordringen har ViVil utviklet en digital plattform i form av nettside og app. Plattformen gjør det frivillige arbeidet enklere og mer sosialt, for både frivillige og ansatte. ViVil jobber også med en løsning for å koble frivillige […]